Felhaszálási feltételek

A felhasználók felelőssége

A dumcsizz.hu weboldalt (továbbiakban: Weboldal) mindenki saját felelősségére használja. A Freddy-Games (magánszemély, továbbiakban: Szolgáltató) semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználót a Weboldalon ért károkért, kellemetlenségekért.

A felhasználó köteles a Weboldal szabályzatát betartani. Amennyiben szabálytalanságot észlel, köteles jeleneteni az online moderétotorok felé.

A felhasználó köteles:
- tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat
- tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyéhez fűződő jogait
- tiszteletben tartani a szellemi alkotásokat, szerzői jogokra vonatkozó szabályokat.
- tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy mások érdekeit sérti.
- tartózkodni bűncselekmények vagy szabálysértések elkövetésétől.
- tartózkodni attól, hogy harmadik fél jogosulatlanul információkat gyűjtsön.
- tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely másokban megbotránkoztatást kelt.
- tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely más nézeteket képvileső csoportokat (etnikai, vallásim politikai) sért.
- tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely más felhasználókat a rendeltetésszerű használattban akadályozza.
- tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldalt a rendeltetésszerű működésben akadályozza.
- tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely más szolgáltatásnak a reklámozására irányul.
- tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldalt valótlan állításokkal illeti.
- tartózkodni több felhasználói profil létrehozásától (multiacc).

Eljárás a felhasználó szabálysértő magatartása esetén

Amennyiben a felhasználó a fent említett pontokat megszegi, abban az esetben a Szolgáltató a felhasználót felfüggesztheti.
Felfüggesztés előtt a Szolgáltató értesíti a felhasználót szabálysértő magatartásáról és felszólítja annak befejezésére.
Az értesítés elhagyható ha a felhasználó nyilvánvaló jogsértést követett el.

A felhasználó kérheti a Szolgáltatót amennyiben az oldalon található tartalom számára kifgásolható, illetve személyiségi jogait sérti, hogy a kifogásolható tartalmat zárolja. A kérelmező kötelező állítását a megfelelő módon igazolni. Ebben az esetben 30 nap áll rendelkezésére az igazolást bemutatni az eljárás megintításához. A Szolgáltató a zárolt tartalmat az eljáró szerv rendekezésére bocsájthatja a jogszabályoknak megfelelően.

A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a szolgáltatás zavartalan működésének érdekében.
A szabályzat betartatása a felhasználókkal. A Szolgáltató törekszik a felhasználókkal történő együttműködésre és a viták békés úton történő megoldására.
A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató a felhasználók által közzétett képanyagokért felelősséget nem vállal.

Kiskorúak védelme

A Weboldal kortól függetlenül bárkinek elérhető. A kiskorúakat viszont különösen védjük. A 14-év alattiak kizárólag a Gyerekszobát használhatják közös beszélgetésre, melyet a moderátorok rendszeresen ellenőriznek.
Az általuk megadott adatok jelentős része senki számára nem lesz publikus. Privát beszélgetések kezdeményezésére az általa választott életkor (alapértelmezett: 18) függvényében történik.

Chat szabályzat

- Tilos az adatlapon valótlan, megtévesztő, sértő, gyalázkodó információkat közzétenni!
- Tilos más felhasználók személyiségi jogainak megsértése!
- Tilos provokatív megnyilvánulás, gyűlöletkeltés, uszítás, sértegetés más felhasználókkal szemben!
- Tilos a kisebbségi,faji,nyelvi,vallási,politikai alapon történő megkülönböztetés!
- Tilos olyan felhasználónév használata, amely trágár,sértő szavakat tartalmaz, illetve másokat megbotránkoztat!
- Tilos személyes adatok kiírása a nyilvános felületekre!
- Tilos jogsértő tartalom feltöltése!
- Tilos más konkurens szolgáltatások reklámozása!
- Tilos a floodolás! Ugyanazon szó többszöri megismétlése!
- Tilos a spamelés! Összefüggéstelen, értelmetlen karaktersorozatok folyamatos használata!
- Tilos a karakterekkel történő rajzolás. Olyan kataktersorozatok, amelyek több sorban grafikát vagy szöveget adnak ki!
- Tilos a kiabálás! CAPS LOCK huzamosabb ideig történő alkalmazása melletti beszélgetés!
- Tilos a folyamatos káromkodás nem hirtelen felindulásból!
- Tilos a közös felületeken történő veszekedés!
- Tilos a Hálószobán kívül az erotikus tartalmú megnyilvánulás!
- Tilos a privát beszélgetések tartalmának közzététele publikus helyekre, ami a másik fél beleegyezése nélkül történt!
- Tilos a 14 év alattiakkal bármilyen erotikus tartalmú beszélgetés!

Moderátorok jogköre

A moderátorok a Weboldal rendjéért felelős magasabb jogkörrel rendelkező felhasználók. Amennyiben szabálysértést tapasztalnak, jogukban áll megítélésük szerint dönteni a szankciókról. Törölhetnek üzeneteket, akár indoklás nélkül is, ha úgy ítélik meg.